ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
คำสั่งสำหรับจัดการ Bot article

สามารถเซทบอทได้โดยการ Im ไปหาบอทโดยตรง

หมายเหตุ : สามารถสั่งบอทได้ก็ต่อเมื่อเป็น Owner ของบอทเท่านั้น

 

คำสั่ง

ตัวอย่างการใช้งาน

คำอธิบาย

/help

/help

 เรียกดูคำสั่งพื้นฐานของบอท

/bothelp

/bothelp

 เรียกดูคำสั่งใน Plugin ของบอท

/msgradd

 /postmsg /msg ชื่อบอท color=FF0000size=12msg=ข้อความที่ต้องการ
(ให้ดูหน้าห้องว่าข้อความขึ้นไหม ถ้าไม่ขึ้นข้อความยาวไปนะครับ ให้ตัดข้อความให้สั่นลง)เมื่อได้ข้อความที่ต้องการ ให้เปลี่ยน /postmsg เป็น /msgradd เพื่อจัดเก็บข้อความลงในบอท เช่น/msgradd /msg ชื่อบอท color=FF0000size=12msg=
ข้อความที่ต้องการ
(ถ้าบอทตอบ CSLLCMGR: New message added แปลว่าการแอดข้อความสำเร็จ แต่ถ้าข้อความแอดแล้วไม่ขึ้นอาจจะมีคำสั่งผิด ครับ)

 เซทข้อความที่ต้องการให้บอทโพสหน้าห้อง โดยเลือกรหัสขอสีฟ้อนได้จาก ที่นี่

 /msgrtime

 /msgrtime 30

 ตั้งความเร็วของการโพสข้อความ สามารถตั้งได้ 30-30000 วินาที

 /msgrclear

 /msgrclear

 ลบข้อความทั้งหมด เมือต้องการลบข้อความ(ลบทีละข้อความไม่ได้ ครับ)

/bekick

 

เลือกทำโทษคนที่พิมพ์คำต้องห้ามโดยการเตะ

/bepunish

เลือกทำโทษคนที่พิมพ์คำต้องห้ามโดยการพันนิช

/bereason

 /bereason เหตุผล

 ตั้งค่าเหตุผลในการเตะ / พันนิชคนที่พิมพ์คำต้องห้าม

/becount

  /becount 1-10

 ตั้งค่าจำนวนครั้งในการเตือนการพิมพ์คำต้องห้ามก่อนจะทำโทษ

/beclear

 

 ล้างคำต้องห้าม

 /beadd ข้อความ

 ท่านสามารถใช้สัญลักษณ์ .*คำ.* ในการประกอบเซ็ตคำต้องห้าม ซึ่งคุณสมบัติสัญลักษณ์นี้คือถ้าประโยคใด
มีคำๆ นี้อยู่ในประโยคก็จะโดนทำโทษไปด้วย

 เพิ่มคำต้องห้ามที่อยู่ใน List

 /owners

 

 ดูรายชื่อบุคคลที่สามารถ IM ใช้คำสั่งกับ Bot ได้

/addowner

/addowner ชื่อ

 เพิ่มรายชื่อคนควบคุม Bot ทาง IM

/delowner

 /delowner ชื่อ

 ลบรายชื่อคนควบคุม Bot ทาง IM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Camfrog Trick

ไขปัญหา ProCode 100 จอ
ดาวโหลดและติดตั้ง Camfrog
การสมัครไอดีใหม่ article
วิธีการเซทไมค์ article
คำสั่งสำหรับจัดการห้อง Camfrog article
วิธีเอาห้อง 18+ คืนมา
VDO สอนการใช้ ProCode 100 จอ article(96)_HOT_Lady_UnLiMiT_(69)