ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
Virtual Gift

 

 ราคา Virtual Gift

 

ดาวเหลือง   490       บาท
ดาวฟ้า       1,300
    บาท
ดาวแดง      2,500  
บาท
เพชรเหลือง 3,290   บาท
เพชรฟ้า     3,690
   บาท
เพชรแดง   4,990
  บาท
เพชรเขียว 12,390
  บาท

----------------------------------
มงกุฏ           24,500
      บาท
คบเพลิง      98,000
       บาท

 

 

สำหรับคะแนน

Star (yellow)              1,000 points
Star (blue)                 2,500 points
Star (red)                   5,000 points
Diamond (yellow)      6,500 points
Diamond (blue)         7,500 points
Diamond (red)          10,000 points
Diamond (green)      25,000 points
Crown (blue)             50,000 points
Crown (green)          75,000 points
Crown (red)              100,000 points

Flame                     200,000 points

      ราคา ขาย

 

 

ราคา เหรียญ Coins

200  Coins       ($ 5)                290   บาท

1000  Coins     ($ 20)              950  บาท 

3000 Coins      ($ 50)           1,900  บาท 

7000 Coins      ($ 100)*        3,300  บาท

14000 Coins    ($ 175)         5,500  บาท

20000 coins    ($ 250)          8,000 บาท  

 

 

 

Virtual Gift คือของขวัญอิเลคโทรนิค (ตัวอย่างด้านล่าง) มีไว้สำหรับใช้กับโปรแกรมแคมฟร้อก เวอร์ชั่น 5 ขึ้นไป เท่านั้น ของขวัญนี้คุณสามารถซื้อให้ตัวเอง หรือซื้อให้คนอื่นที่คุณต้องการ เนื่องในโอกาศต่างๆก็ได้ อาทิเช่น เอาไว้สำหรับเป็นของขวัญให้คนรัก, แฟน, กิ๊ก, เพื่อนๆ, ของรางวัลเล่นเกมส์ เป็นต้น โดยของขวัญทุกชนิด มีอายุอยู่ได้ถึง 90 วัน หลังจากนั้น ของขวัญและแต้มโบนัสสะสม จะโดนลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ

 การสะสมแต้มจากของขวัญ
ของขวัญในหมวด Food Item จะได้รับ 10 แต้ม และได้รับดาวเหลืองหน้าชื่อ
ของขวัญในหมวด The Caring Collection จะได้รับ 20 แต้ม และได้ดาวฟ้าหน้าชื่อ
ของขวัญในหมวด Platinum Virtual Gifts จะได้รับ 30 แต้ม และได้รับดาวแดงหน้าชื่อ

หากสะสมของขวัญเพิ่มมากขึ้น ก็จะได้รับคะแนนสะสม และวันที่หมดอายุก็ยังเพิ่มขึ้นด้วย WOW!

การคิดคะแนนสะสมของสัญลักษณ์
ถ้าคุณมีคะแนน   10 คะแนนขึ้นไป     ดาวเหลือง
ถ้าคุณมีคะแนน   20 คะแนนขึ้นไป     ดาวฟ้า
ถ้าคุณมีคะแนน   30 คะแนนขึ้นไป     ดาวแดง
ถ้าคุณมีคะแนน 100 คะแนนขึ้นไป     เพชรสีเหลือง
ถ้าคุณมีคะแนน 250 คะแนนขึ้นไป     เพชรสีฟ้า
ถ้าคุณมีคะแนน 500 คะแนนขึ้นไป     เพชรสีแดง
ถ้าคุณมีคะแนน 750 คะแนนขึ้นไป     มงกุฏ
ถ้าคุณมีคะแนน 1,000 คะแนนขึ้นไป   platinum flame

 

ภาพตัวอย่างของคนที่ได้รับ Gift จะมีไอคอนแทนคะแนนของแต่ละระดับอยู่ด้านหน้าชื่อ

 

 

 

 

 

Food Items ( 250 บาท - 10 points)
 

 

The Caring Collection ( 500 บาท - 20 points)
 

 
Birthday Virtual Gifts ( 750 บาท - 30 points)
 
 

 

Group Themed Platinum Gifts ( 750 บาท - 30 points)
 
 
 
Platinum Virtual Gifts ( 750 บาท - 30 points)
 

 

 

 

 

ดาวเหลือง      490      บาท
ดาวฟ้า          1,300
   บาท
ดาวแดง        2,500   
บาท
เพชรเหลือง   3,290    บาท
เพชรฟ้า       3,690
    บาท
เพชรแดง     4,990
    บาท
เพชรเขียว    12,390
  บาท

----------------------------------
มงกุฏ          24,500    บาท
คบเพลิง     98,000    
 บาท(96)_HOT_Lady_UnLiMiT_(69)