ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
สิทธิประโยชน์ sponsor

สิทธิประโยชน์

   

-   เป็นโอเน้อ (ไอดีสีแดง) ในห้อง (96)_HOT_Lady_UnLiMiT_(69) เปรียบเสมือน เป็น  (เจ้าของ) ห้องร่วมกัน           และ เข้าออกได้ตลอด ในกรณี ห้องเต็ม โอเน้อจะเข้าได้ง่าย

 

 

    -   เข้าฟรี  ห้อง สเปนเชี่ยน 96_Special_Room  ทางทีมงานจะจัด อาทิตย์ล่ะรอบ ค่า เข้าปกติ 300 บาท/รอบ            (จัดหนัก)

 

 

    -   แอดสีเขียว หรือฟ้า ให้เพือน ด้วยตัวเองได้   

 

 

            วิธี    แอดสี เขียว    คำสั่ง  พิมวางหน้าห้อง    /oplist add เว้นวรรคแล้วตามด้วยไอดี   

 

                    แอด สีฟ้า   คำสั่ง  พิม วางหน้าห้อง  /addfriend เว้ณวรรคตามด้วยไอดี

       ปลดสี    พิม คำสั่ง /oplist remove เว้ณวรรคตามด้วยไอดี

 

 

 

สนับสนุน Serevr

เวลา

ฟรีห้องสเปนเชี่ยน

กำหนดก่อนวันหมดอายุ

จำนวน

1 เดือน

4 รอบ

3วัน

1,000

6เดือน 

24 รอบ

7 วัน

10,000

1ปี

ได้ตลอดปี

15วัน

10,000

 

 

 

 

 

ทำไมต้องเลือกเรา 

- จากประสบการณ์ตรงที่อยู่ใน Camfrog มาเกือบ 8ปี โดยประมาณ

 

   

 

 

 

 


 

 

 (96)_HOT_Lady_UnLiMiT_(69)