ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
ข้อมูลมิตฉาชีพหลอกขายโค๊ดปัจจุบัน

 

 

 ชื่อบัญชีมิจฉาชีพในแคมฟร๊อก เท่าที่รวบรวมมาได้

นาย ณัฐพล  ตั้งทรากิตติวงค์ 
นาย ธิวาคม ทีอุทิศ 
นาย กฤษฎา ทีอุทิศ
นาย อภิสิทธิ์ สายชล
นาย สหรัฐ คงอามาตย์
นาย คฑาเทพ แย้มพิวัน
นาย อัสสภูมิ ชัยธนาราวิสิฐ
นส. อรวรรณ โชติจันทร์ 
นส. เบญจมาส  ปรีชาวัฒนกุล
นส. กุลวดี อัศว์ไชยตระกุล

ใครที่โดนหลอกขายของ กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงิน
1.สลิปโอนเงิน
2.ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ธนาคาร สาขา  ของผู้รับโอน
แล้วแจ้งมาที่ผมได้เลยครับ กำลังจะรวบรวมข้อมูลจัดการมันให้(96)_HOT_Lady_UnLiMiT_(69)