ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
ตาราง DJ

 

(96)_H0T_Lady_UnLiMiT_(69)
ตารางดีเจ              
วัน/เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์  อาทิตย์
06.00-08.00 $# / number $# / number $# / number $# / number $# / number $# / number $# / number
08-00.10-00 @FON.9 @FON.9 @FON.9 @FON.9 @FON.9 @FON.9 @FON.9
10-00.12.00 IDDew / INUBOW IDDew / INUBOW IDDew / INUBOW IDDew / INUBOW IDDew / INUBOW Tawandang_

Tawandang_

12.00-14.00 987 MQMz / vj_saynam MQMz / vj_saynam MQMz / vj_saynam MQMz / vj_saynam MQMz / vj_saynam MQMz / vj_saynam
14.00-16.00 MVP MVP MVP MVP MVP MVP MVP
16-00.18.00 Nyc Nyc Nyc Nyc Nyc Nyc Nyc
18.00-20.00 (~^.^~) (~^.^~) (~^.^~) (~^.^~) (~^.^~) (~^.^~) (~^.^~)
20.00-22.00 eBANK eBANK eBANK eBANK eBANK eBANK eBANK
22.00-00.00 dj_torMix_ dj_torMix_ dj_torMix_ dj_torMix_ dj_torMix_ dj_torMix_ dj_torMix_
00.00-02.00 ! ws:!on ! ws:!on ! ws:!on  ! ws:!on ! ws:!on ! ws:!on ! ws:!on
02.00-04.00 X__ X__ X__ X__ X__ X__ X__
04.00-06.00 NARAKORN NARAKORN NARAKORN NARAKORN NARAKORN NARAKORN NARAKORN
               
               
ดีเจสแตนบาย "K / DJ_YES / Freenet / DJBINz. / EVO. / Fv/AuMobileTH JungRai_Girl / Pine2 / I- / 4> / (666) / Number / B* / Tae' / U99  Tawandang_ / IDDEW / GUROCK! / VDI /ENK 987 / V1E /.BANK. / T?. / (o)(o)/Double~P /2DDN A!M / Lag /987/LoveThailand/COO/  Serato_ / BUNGs / EBuff /G11G / I-/ lS0./ fatboyzlimz   HackerFamily/ AsRockEdition / Fiv3 / Itsara / Tae' / 00_DDT_00 / IPU
                     
                       
                       

 

โปรโมทตอบรับการเป็นสปอนเซอร์รายใหม่ของห้อง / รับสมัครดีเจ / ประชาสัมพันธ์งานห้องเป็นระยะ ๆ
กฏระเบียบในการรับและส่งช่วง การดำเนินรายการ
1.เปิดสปอตรายการ ทุกต้นชั่วโมง ให้ความสำคัญกับไอเอม ของแอดมินเสมอ
2.เมื่อผู้ดำเนินรายการ ขาด ลา และหรือ มาสายควรแจ้ง แอดมินล่วงหน้าก่อนเสมอ
3.งดเว้นการเป็นนายหน้าล่าสินค้า และตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ
4.ผู้ดำเนินรายการสามารถ ผ่านของกำนัลและสินค้าแคมฟร้อก ต่างๆได้ภายใต้แบรน   TAKACHI
5.ไม่นำเสนอการโฆษณาและประชาสัมพันธ์แอบแฝงทุกรูปแบบเพื่อประโยชน์ส่วนตนและหรือ สามารถทำสปอตโฆษณาให้ถูกต้องตามระเบียบ
6.รักษามารยาทและดำเนินรายการด้วยวาจาที่สุภาพด้วยภาพลักษณ์ที่เป็นบวกมากกว่าลบ
7.การขอใช้ไมค์ 69 ในขณะที่ดีเจประจำทำหน้าที่ ควรได้รับการอนุมัติจาก แอดมิน
8.ห้ามผู้ดำเนินรายการ กล่าวพาดพิงให้ร้ายบุคคลที่ 3และหรือ ก็อป ไอเอมวางหน้าห้อง
9.ระงับสติอารมณ์ และงดการวิวาทะโต้ตอบจากการยั่วยุใดๆ และแสดงความเป็นมืออาชีพในการดำเนินรายการ
10.ผู้ดำเนินรายการควรจบรายการ ให้ตรงต่อเวลาและรักษาเวลาของดีเจ ท่านถัดไปด้วย
11.เมื่อผู้ดำเนินรายการ ติดขัดปัญหาและข้อสงสัยต่างๆควรสอบถามแอดมินการตัดสินใจ ใดๆทุกครั้ง
12.แอดมินขอสงวนสิทธิสำหรับการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
13.เมื่อดีเจพบคู่เทพและสาวเล่นก้องและหรืออื่นๆที่โดดเด่นมีความน่าสนใจ ควรแจ้งไอดีนั้นๆให้ทางแอดมินทันที
14.หากดีเจประจำช่วงมาสายเกินกว่า 15  นาทีควรยกประโยชน์ให้ ดีเจสแตนบายได้รับช่วงต่อไป
15.ดีเจควรมารอรับช่วงเวลาของตนเองล่วงหน้าก่อน  5 ถึง 15 นาที
16.ใน ช่วงวันและเวลาหากดีเจท่านใดมีบั้ดดี้ดีเจ ควรบริหารเวลาและวันให้เรียบร้อย ด้วยการคำนึงถึงการแบ่งปัน ช่วยเหลือกันมีน้ำใจต่อกันเป็นสำคัญ 

                     หมายเหตุ ** จาก 16 ข้อ นับวันสถาปนา จวบจน ปัจจุบันนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านที่ร่วมทาง "ยังประโยชน์ของมหาชนให้ถึงพร้อมจนเห็นแก่ตัวให้เหลือน้อยที่สุด"(ถ้าหากจะมีและทำได้)(96)_HOT_Lady_UnLiMiT_(69)