ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
ตารางDJ. เดือน ก.ย. 61 - ส.ค. 61

 

ตารางดีเจ              
วัน/เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์  อาทิตย์
06.00-08.00 lM_7 lM_8 lM_9 lM_10 lM_11 lM_12 lM_13
08-00.10-00 Eng_Silver Eng_Silver Eng_Silver Eng_Silver Eng_Silver UssIs UssIs
10-00.12.00 UssIs UssIs UssIs UssIs UssIs HS6Y0/XO HS6Y0/XO
12.00-14.00 .1./IDDew .1./IDDew .1./IDDew .1./IDDew .1./IDDew .1./IDDew .1./IDDew
14.00-16.00 G+ G+ G+ G+ G+ G+ G+
16-00.18.00  VollnJ Rx7__  VollnJ Rx7__  VollnJ Rx7__ Rx7__
18.00-20.00 ทาเคชิ/AOF./7FK  BANK(UD*FC)  ทาเคชิ/AOF./7FK  BANK(UD*FC)  ทาเคชิ/AOF./7FK  BANK(UD*FC)   BANK(UD*FC) 
20.00-22.00 *W!N* BNK28 *W!N* BNK28 *W!N* BNK28 BNK28
22.00-00.00 BNK28 HS6Y0/XO BNK28 HS6Y0/XO BNK28 HS6Y0/XO HS6Y0/XO
00.00-02.00 OLE986 /AOF. OLE986 /AOF. OLE986 /AOF. OLE986 /AOF. OLE986 /AOF. OLE986 /AOF. OLE986 /AOF.
02.00-04.00 X__ X__ X__ X__ X__ X__ X__
04.00-06.00 narakorn narakorn narakorn narakorn narakorn narakorn narakorn
               
               
ดีเจสแตนบาย 'K / DJ_YES/HS6Y0/XO/Lag/Pine2/Tawandang_/            
                     
        narakorn/ narakorn /  narakorn / narakorn/    ,  DJ_YES    
                       

 

โปรโมทตอบรับการเป็นสปอนเซอร์รายใหม่ของห้อง / รับสมัครดีเจ / ประชาสัมพันธ์งานห้องเป็นระยะ ๆ
กฏระเบียบในการรับและส่งช่วง การดำเนินรายการ
1.เปิดสปอตรายการ ทุกต้นชั่วโมง ให้ความสำคัญกับไอเอม ของแอดมินเสมอ
2.เมื่อผู้ดำเนินรายการ ขาด ลา และหรือ มาสายควรแจ้ง แอดมินล่วงหน้าก่อนเสมอ
3.งดเว้นการเป็นนายหน้าล่าสินค้า และตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ
4.ผู้ดำเนินรายการสามารถ ผ่านของกำนัลและสินค้าแคมฟร้อก ต่างๆได้ภายใต้แบรน   TAKACHI
5.ไม่นำเสนอการโฆษณาและประชาสัมพันธ์แอบแฝงทุกรูปแบบเพื่อประโยชน์ส่วนตนและหรือ สามารถทำสปอตโฆษณาให้ถูกต้องตามระเบียบ
6.รักษามารยาทและดำเนินรายการด้วยวาจาที่สุภาพด้วยภาพลักษณ์ที่เป็นบวกมากกว่าลบ
7.การขอใช้ไมค์ 69 ในขณะที่ดีเจประจำทำหน้าที่ ควรได้รับการอนุมัติจาก แอดมิน
8.ห้ามผู้ดำเนินรายการ กล่าวพาดพิงให้ร้ายบุคคลที่ 3และหรือ ก็อป ไอเอมวางหน้าห้อง
9.ระงับสติอารมณ์ และงดการวิวาทะโต้ตอบจากการยั่วยุใดๆ และแสดงความเป็นมืออาชีพในการดำเนินรายการ
10.ผู้ดำเนินรายการควรจบรายการ ให้ตรงต่อเวลาและรักษาเวลาของดีเจ ท่านถัดไปด้วย
11.เมื่อผู้ดำเนินรายการ ติดขัดปัญหาและข้อสงสัยต่างๆควรสอบถามแอดมินการตัดสินใจ ใดๆทุกครั้ง
12.แอดมินขอสงวนสิทธิสำหรับการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
13.เมื่อดีเจพบคู่เทพและสาวเล่นก้องและหรืออื่นๆที่โดดเด่นมีความน่าสนใจ ควรแจ้งไอดีนั้นๆให้ทางแอดมินทันที
14.หากดีเจประจำช่วงมาสายเกินกว่า 15  นาทีควรยกประโยชน์ให้ ดีเจสแตนบายได้รับช่วงต่อไป
15.ดีเจควรมารอรับช่วงเวลาของตนเองล่วงหน้าก่อน  5 ถึง 15 นาที
16.ใน ช่วงวันและเวลาหากดีเจท่านใดมีบั้ดดี้ดีเจ ควรบริหารเวลาและวันให้เรียบร้อย ด้วยการคำนึงถึงการแบ่งปัน ช่วยเหลือกันมีน้ำใจต่อกันเป็นสำคัญ 

                     หมายเหตุ ** จาก 16 ข้อ นับวันสถาปนา จวบจน ปัจจุบันนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านที่ร่วมทาง "ยังประโยชน์ของมหาชนให้ถึงพร้อมจนเห็นแก่ตัวให้เหลือน้อยที่สุด"(ถ้าหากจะมีและทำได้)(96)_HOT_Lady_UnLiMiT_(69)